TOIMINTA

Avustukset


Vaasan Lähimmäisyhdistys ei ole virallinen avustusjärjestö. Yhdistyksen avustustoiminta on vapaaehtoista ja katetaan täysin lahjoitusvaroin. Avustusta voivat hakea äkilliseen taloudelliseen hätään eri syistä joutuneet henkilöt ja perheet Vaasan alueella. Avustus annetaan elintarvikeapuna ja vain poikkeustapauksissa muuna taloudellisena apuna. Lahjoitusvarojamme jaetaan pääsääntöisesti ev. lut. seurakunnan diakoniatyön kautta, eli avustushakemus toimitetaan suoraan heille. Yhdistyksen hallitus käsittelee luottamuksellisesti elintarvikeavustushakemukset hallituksen kokouksissa.

Elintarvikeapua on mahdollista saada kotiin tuotuna vapaaehtoisten henkilöresurssien puitteissa. Ruokajakelu on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, vanhuksille tai muuten liikuntarajoitteisille. Katso netistä myös: ruoka-apu.fi

Lahjoita  aikaasi tai varojasi


Jos haluat tukea Vaasan Lähimmäisyhdistyksen työtä ja toimintaa, ryhdy lahjoittajaksi. Voit halutessasi antaa rahalahjoituksesi lahjoitustilille kertasuorituksena tai säännöllisesti jatkuvana. Työmme tarvitsee tukea, auttavia käsiä ja ideoita. Vaate- tai tavaralahjoituksista täytyy aina sopia erikseen koska yhdistyksellä ei ole käytettävissä säilytystiloja. Sääntöjensä mukaisesti yhdistys saa ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia. Kiitos tuestasi ja avustasi!

Lahjoitustili:  FI46 4727 8020 0098 30 (Vaasan Lähimmäisyhdistys)

Liity jäseneksi

Vaasan Lähimmäisyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka voi yhtyä yhdistyksen säännöissä mainittuun toiminta-ajatukseen ja tarkoitukseen: "Yhdistyksen tarkoituksena on Lähimmäiskodin aikaansaaminen Vaasan kaupunkiin. Yhdistys toimii kristillisellä arvopohjalla hengellisen ja aineellisen hädän ja puutteen lieventämiseksi tehden lähimmäistyötä. Yhdistys avustaa toiminnallisesti ja taloudellisesti äkilliseen taloudelliseen hätään joutuneita lähimmäisiä Vaasan alueella".

Halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi ota yhteyttä puhelimitse numeroon, jonka löydät Ota yhteyttä-sivulta. Myös tekstiviestillä voi hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Laita hakemukseesi kaikki yhteystietosi.
Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 €/vuosi.  Perhejäsenmaksu on 17 €/vuosi jos perheestä on kaksi tai useampi henkilö yhdistyksen jäseniä. Ainaisjäsenmaksu on 100 € kertasuorituksena. Yhteisöjäsenmaksu on 100 €/vuosi.

Rahankeräyslupa


Luvan saaja: Vaasan Lähimmäisyhdistys ry
Luvan myöntäjä: Pohjanmaan Poliisilaitos
Luvan numero: RA/2016/853
Luvan myöntämisajankohta: 7.12.2016
Toimeenpanoaika: 1.1.2017 - 31.12.2018
Toimeenpanoalue: Pohjanmaan Poliisilaitoksen toimialue
Varojen käyttö: Äkilliseen taloudelliseen hätään joutuneiden perheiden/henkilöiden avustamiseen, yhdistyksen hallitukselle jätettyjen hakemusten perusteella.

Keräystili: FI46 4727 8020 0098 30


Kuvassa on poliisin päätös rahankeräysluvan myöntämisestä Vaasan Lähimmäisyhdistys ry:lle